در مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۶ دن هوکر به مصاف نصرت حق پرست میرود. پیش از توافق مبارزه در مقابل حق پرست دن هوکر به دنبال تقابل با تونی فرگوسن بوده است. در صحبتی‌ با سابمیشن رادیو او گفت: 

اون غیبش زد. جواب تلفن‌ها رو نداد، هیشکی از یو اف سی‌ نتونست پیداش کنه. این چیزی بود که بم گفتن.