کانر مک گرگور در چندین توییت که مدت کوتاهی پس از انتشار پاک کرد به دنیل کورمیر حمله ور شد. کورمیر پس از اظهارات کانر در مورد پدر حبیب گفت که ستاره ایرلندی احتیاج به کمک دارد (از لحاظ روانی). مک گرگور بتازگی با انتشار عکسی از مبارزه خود مقابل داستین پویریر نوشت:

”لگدم رو چک نکرد. چاقالوی الکلی لعنتی دی سی“.

دنیل کورمیر در آخرین برنامه دی سی و آر سی در این رابطه صحبت کرد و گفت: ”ببین مک گرگور، به من فکر نکن. به دنیل کورمیر فکر نکن. لازم نیست به لباس پوشیدن و حرف های دنیل کورمیر توجه کنی. به اونایی فکر کن که هر دفعه باهاشون مبارزه می کنی کتکت می زنن“.

مک گرگور در توییتر به حملات خود ادامه داد:

کورمیر یک چاقالوی درب و داغونه. روز به روز داره بدتر میشه. خدا خیرش بده. روز قبل از مسابقات مست اومده بود سر مصاحبات و همون شبی که فایت داشتم اومده بود و فایت من رو گزارش می کرد. روز قبل از یکی از بزرگ ترین فایت های تاریخ مست میای سر کار؟

(لورا سنکو همکار کورمیر پس از اتهامات مک گرگور گفت: به همه اطمینان میدم که کورمیر اصلا مست نبود).

دنیل کورمیر به اظهارات کانر مک گرگور پاسخ داد و گفت:

کانر ما نمیتونیم با هم مبارزه کنیم (هم وزن نیستیم). اینا همه حرفه پس لطفا بس کن! مرسی که برنامه ما رو نگاه کردی. کمک بگیر (احتیاج به کمک داری). یه فایت ببر (حداقل).