در MMA همه راه‌ها به دوپینگ می‌رسد/ مبارزه‌ای بر مبنای دروغ و فریب
محققان در بررسی عملکرد مبارزان، قبل و بعد از محرومیت در استفاده از مواد نیروزا، به این نتیجه می‌رسند که این پدیده، محوریتی جدی و اساسی در این موضوع دارد.

۱۱:۴۶ – ۱۳۹۹-۳-۱۸