درک برانسون که پیش از این هم د در مقابل ایزرائیل آدسانیا و هم در مقابل رابرت ویتیکر با شکست روبرو شده، در مصاحبه ای با کانال ام ام ای جانکی گفت که او یک ریمچ احتمالی را در مقابل آدسانیا به مبارزه با ویتیکر ترجیح می دهد.

”…. قطعا دوست دارم دوباره با ایزی (آدسانیا) مبارزه کنم…. اون شکست طعم تلخی از خودش باقی گذاشت. عملکردی که مقابل اون داشتم بازنمایی خوبی از قابلیت های من نبود. ایزی هایپ (هیاهو) زیاد و دوران خوبی داره… خیلی دوست دارم این سر و صدا ها رو خاموش کنم“.