درن تیل پس از شکست در مقابل خورخه ماسویدال به یک دسته بالاتر و به میان وزن رفت. پس از شکست دادن کلوین گستلوم تیل در آخرین مبارزه‌ی خود مغلوب رابرت ویتیکر شد. در صحبتی‌ با “ساعت‌ ام ام ای” تیل در مورد رویای خود که همان قهرمانی در دسته‌ی میدل ویت میباشد گفت: 

۲۰ تا باخت میگیرم، ۵۵ تا باخت میگیرم، پشت سرهم هم اگه زخمی بشم و هی‌ صدمه ببینم خودم رو اونجایی که باید میرسونم. آدم کسایی مثل چارلز اولیویرا یا یان بلاهوویچ رو که میبینه خوشحال میشه وقتی‌ میبینه که موفق شدن. چارلز به سرونی باخت و الان قهرمانه. من و تیمم برای به هدف رسیدن به هر قیمتی هم که شده آماده ایم. من برد کمربند قهرمانی رو توی ذهنم تجسم کردم وقتی‌ جو روگن با میکروفونش به سمتم میاد و بعدش میکروفون رو میده به مربیم کالین که اگه اون صحبتی‌ داره بکنه. به این باور دارم البته اون مسابقه رو اصلا دست کم نمیگیرم. هر روز که از خواب پا میشم تمام جسم و روح و روانم رو توی تمرینها میذارم. 

درن تیل که باور دارد که میتواند آدسانیا را شکست دهد در ادامه گفت: 

برای آدسانیا در ادامه‌ی مسیرش آرزوی موفقیت می‌کنم. اون هوادار منه و من هم هوادارشم، اما من شکستت میدم ایزی، تو هم این رو میدونی‌.