سازمان بلاتور امروز با انتشار عکسی‌ از مسابقه‌ی داگلاس لیما – مایکل ونوم پیج ۲ خبر داد. بلاتور ۲۶۷ در ومبلی لندن و در تاریخ ۱ اوکتبر برگزار خواهند شد. این دو فایتر ۲ سال پیش در مقابل هم قرار گرفتند که داگلاس لیما در راند دوم آن بازی حریف خود را ناک اوت کرد.