مایکل چندلر در صحبتهای پیشین خود گفت که با وجود قانون جدید شهر نیویورک او در تاریخ ۶ نوامبر واکسنی نخواهد زد و با این حساب مبارزه‌ی او در مقابل جاستین گیچی در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. دانا وایت در مورد واکسن زدن فایترهای یو اف سی‌ گفت: 

من به هیچ آدمی هیچوقت نمیگم که با بدنش چی‌ کار کنه. اگه میخوای واکسن بزنی‌ این با خودته. این انتخاب خودته. شما هیچوقت این رو از دهن من نمیشنوید که بخوام دیگران رو مجبور کنم که واکسن بزنن. این اتفاق هرگز نمیفته. فکر می‌کنم که خیلیها واکسن میزنن، توی نیویورک میگن که تو اگه واکسن نزدی و گواهی نداری نمیتونی وارد رستوران یا باشگاهی بشی‌. بعضی‌‌ها هم از کارشون اخراج میشن اگه واکسن نزنن. این اتفاق اما در یو اف سی‌ نمیفته. اگه میخوای واکسن بزنی‌ برو بزن، اگه نمیخوای این دیگه تصمیم خودته، این بدن توه. ببینیم میتونیم این مسابقات رو در نیویورک برگزار کنیم یا نه. میخواستیم توی انگلیس برگزار کنیم اما این اتفاق نیفتاد. اگه نیویورک نشه یه جای دیگه‌ای رو برای برگزاری این مسابقات انتخاب می‌کنیم.