آرون برانستتر گزارشگر تی اس ان با انتشار توییتی خبر از نبرد قهرمانی بعدی دسته‌ی ولترویت داد. او در متن خود نوشت: 

وقتی‌ پرسیدم که آیا لیون ادواردز نفر بعدی برای دریافت نبرد قهرمانیه (تایتل فایت) دانا وایت گفت صدرصد.