دانا وایت پرزیدنت یو اف سی‌ در صحبتهای اخیر خود با‌ ای اس پی‌ ان در مورد نیک دیاز گفت: 

من خیلی‌ شگفتزده شدم که ماه سپتامبر برگشته بود. من یه صحبتی‌ با رابی لالر داشتم و اون احترام خیلی‌ زیادی برای نیک دیاز قائل بود (نیک پس از بازگشت در مقابل لالر شکست خورد). اما فارغ از اینکه نیک وقتی‌ برگشت خیلی‌ خوب بود، یعنی‌ بعد از مدتها بیرون بودن برگرده، فکر نمیکنم که اون میبایستی فایت کنه. اون آدم بزرگیه (بالغ) و هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. اما من فکر نمیکنم که نیک این کار رو انجام میده چون عاشقشه، اون این کار رو انجام میده چون مجبوره. مردم همیشه از من می‌پرسن که کلید موفقیت چیه. صحبت اینه که تو باید خوشحال باشی‌ و عاشق اون کاری که میکنی‌ باشی‌. وقتی‌ من با مردمی که توی ترافیک شلوغ میخوان برن سر کاری که ازش متنفرن حرف میزنم یاد نیک دیاز میوفتم.