خورخه ماسویدال و جیک پال در چند هفته اخیر به یک مبارزه احتمالی علاقه نشان داده اند. با این حال ماسویدال به دلیل قراردادش با یو اف سی اجازه مبارزه ندارد و تنها در صورت توافق یو اف سی می تواند این مبارزه را اجرا کند.

دانا وایت رئیس یو اف سی بتازگی به صحبت های پال در این رابطه گفت:

وایت – ماسویدال با ما قرارداد داره….

خبرنگار – پال به ماسویدال گفته که با اجازه شما…

وایت – نه (نمیشه)…. ببین جیک، ببین جیک. اندرسون حریف نداره. اندرسون سیلوا بدون حریفه. جیک؟ جیک؟ جیک؟