داستین پویریر پس از پایان مبارزه اش در مقابل چارلز اولیویرا بیست هزار دلار به موسسه خیریه اولیویرا در کشور برزیل اهدا کرد. اولیویرا پس از مسابقات یو اف سی ٢۶٩ در توییتر از حریفش تشکر کرد و نوشت:

”این باعث افتخار من بود که در اوکتاگون (هشت ضلعی) با شما مبارزه کنم. شما یک فایتر قابل تحسین و یک فرد فوقالعاده هستید“.

پویریر پاسخ داد:

”باعث افتخار بود. همینطر به کارت ادامه بده قهرمان! هر چیزی که به دست آوردی حقت بوده.

به تیمت بگو که با من تماس بگیرن. بیا تا در برزیل کارهای خوبی انجام بدیم“.