در مصاحبه‌ای با “دیلی میل” داستین پویریر در مورد احتمال قهرمان شدن در دسته‌ی سبک وزن گفت: 

هدف من از همون اول قهرمان بی‌ چون و چرا شدن در دنیا بود. اگه موفق بشم یعنی‌ به همه‌ی چیزهایی‌ که در ورزش رزمی ترکیبی‌ خواستم رسیدم. 

داستین در ادامه و درباره‌ی اولیویرا گفت: 

اون حریف خیلی‌ خطرناکیه. به نظرم اون در استرایکینگ و انداختن حریفاش بهتر و بهتر شده. اون قدش بلنده مخصوصا واسه‌ی این دسته‌ی وزنی و فکر می‌کنم که در حال حاضر احتمالا اون بهترین جو جیتسو کار سازمان یو اف سیه. اون با جوجیتسوش خیلی‌ حمله‌ای بازی میکنه و فشار میاره به حریف هاش. اون این رو فقط برای دفاع از خودش استفاده نمیکنه و یا اینکه تنها بخواد از یه شرایط سخت بیاد بیرون، اون با اینها حمله میکنه و دیگران رو تموم میکنه. بنابراین خیلی‌ حریف خطرناکیه که مدتهاست که در یو اف سی‌ بوده و مزد زحماتش رو هم گرفته. 

از داستین پرسیده شد که در صورت پیروزی در مقابل اولیویرا آیا او می‌خواهد که از کمربند خود دفاع کند؟ داستین در پاسخ گفت: 

ببینیم چی‌ پیش میاد. احتمالا میرم و سس تند میفروشم.