نیک دیاز فایتر با سابقه‌ی یو اف سی‌ پس از مدتها دوری سرانجام در یو اف سی‌ ۲۶۶ در مقابل رابی لالر قرار خواهد گرفت. خورخه ماسویدال در صحبتی‌ با‌ ای اس پی‌ ان از تمایل خود به مسابقه در مقابل نیک دیاز گفت. ماسویدال گفت: 

اگه نیک توی فرم باشه و کارش رو انجام بده (ببره) چرا ما نباید با هم مسابقه بدیم؟ خیلی‌ دوست دارم با نیک فایت کنم. این یه فایت کلسیکه (بهترین و عالی‌). این یه مسابقه ایه که من از وقتی‌ که توی استرایکفورس و در ۱۵۵ پاوند بودم به دنبالش بودم، اون در ۱۷۰ پاوند بود. با خودم میگفتم که اون، اون کسیه که من میخوام باش فایت کنم. هیچ خصومت شخصی‌ نیست، صحبت استایلشه.