نیک دیاز فایتر دیدنی‌ سازمان یو اف سی‌ سرانجام و پس از ۶ سال دوری از میادین مسابقه در رویداد یو اف سی‌ ۲۶۶ به مصاف رابی لالر میرود. نیک دیاز در سال ۲۰۰۴ به مصاف رابی لالر رفت و موفق شد که حریف خود را در راند دوم ناک اوت کند. دیاز در قسمتی‌ از برنامه‌ی کاونت داون گفت:

در حقیقت من خیلی‌ خطرناکتر از اون فایتری هستم که برای اولین بار با رابی لالر مسابقه داد. من واقعا توقف ناپذیرم، تصمیمات درستی‌ رو گرفتم، دوباره رابی لالر رو شکست میدم.