مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فارس، نائب رئیس سازمان ورزش‌های رزمی EIKO آسیا شد
با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان ورزش‌های رزمی جهان (EiKO)، محسن کریمی، ورزشکار شیرازی و مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس، به‌عنوان نائب رئیس این سازمان در آسیا منصوب شد.

۱۶:۲۴ – ۱۳۹۹-۱۲-۴