به گزارش mma.ir ، کمیسیون ورزشی نوادا نام ‘ماریجوانا’ را از فهرست مواد و داروهای ممنوعه برای ورزشکاران در این ایالت حذف کرد و این یعنی از این به بعد در صورت مشاهده این ماده در نمونه گرفته شده از ورزشکاران حاضر در رقابت های این ایالت با محرومیتی مواجه نخواهند شد.

برای شش ماه آینده نیز تست ماریجوانا از ورزشکاران در این ایالت گرفته می شود ولی در صورت مثبت شدن نمونه هیچ تنبیه یا محرومیتی برای آنان در نظر گرفته نخواهد شد و این تست ها فقط جهت ثبت داده هاست. پس از این شش ماه کمیسیون درباره اینکه آیا همچنان نیاز به این نوع تست گیری هست یا نه تصمیم خواهد گرفت‌.

البته لازم به یادآوریست که ورزشکارانی که تا پیش از وضع این قانون دوران محرومیت خود را طی می کنند و محرومیت آنها به پایان نرسیده است همچنان باید تا پایان مدت محرومیت صبر کنند و پس از آن می توانند مجدداً به فعالیت بپردازند و تصویب این قانون هیچ تفاوتی در وضعیت آنها نخواهد کرد.