دن هوکر به اظهارات اخیر اسلام ماخاچف در توییتر واکنش نشان داد.

ماخاچف: هشت بازی آخر من برد بوده. این آقا (هوکر) در شش بازی آخرش سه تا باخت داشته. یک سال پیش میخواستم باهاش مبارزه کنم ولی از ترس حتی نمی تونست اسمم رو به زبون بیاره. هوکر، در فایت بعدیت موفق باشی. اول یه بازی ببر تا بعدا صحبت کنیم.

هوکر: از ترس؟ هههههه… به گذشته نگاه کن. من دو تا جنگ واقعی با فلدر و پویریر داشتم در حالی که تو فقط حرف فایت رو می زدی. فایت آخر تو نسبت به دو تا فایت آخر من غلغلک بازی بود. اگر با من مشکلی داری در ماه سپتامبر می تونیم مبارزه کنیم.