گیلبرت برنز مبارز برزیلی سازمان یو اف سی‌ در صحبتی‌ گفت که لیون ادواردز به این دلیل مبارزه‌ی قهرمانی را دریافت نکرد چون موفق به ناک اوت نیت دیاز نشد و به اندازه‌ی کافی‌ “گرسنه” نبود (با انگیزه). این صحبتها به مذاق نیت دیاز خوش نیامد و او را وادار به واکنش در توییتر کرد. دیاز نوشت:

اون داشت ناک اوت میشد مثل تو که در مقابل هوکر و عثمان کو* “گرسنت” ناک اوت شد. آماتور.