در رویداد یو اف سی‌ ۲۶۵ و در دسته‌ی ولترویت هواداران‌ ام ام‌ ای شاهد تقابل مایکل کیسا – ویسنته لوکه خواهند بود. دانا وایت پس از مبارزه‌ی نیت دیاز – لیون ادواردز از کولبی کاوینگتون به عنوان نفر بعدی برای دریافت تایتل شات در مقابل عثمان خبر داد. این خبر واکنش بسیاری از مبارزین این دست را به همراه داشت. مایکل کیسا در پادکست مایکل بیسبینگ در این رابطه گفت: 

فکر می‌کنم اون یه حریف خیلی‌ قوی باشه اما آدم آشغالیه. فکر می‌کنم من، ویسنته لوکه، لیون ادواردز که همش فایت می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که به مدعی شماره اول تبدیل بشیم میبایستی به عنوان پاداش در مقابل قهرمان قرارمون میدادن. این مسابقه نباید گیر کسی‌ بیاد که مسابقه‌ی آخرش رو برده، یا باخته، یا یه گوشه نشسته و کاری نمیکنه. این کافی‌ نیست. اگه کافی‌ بود پس لوکه حقش بود که تایتل شات رو بگیره چون اون تایرون وودلی رو در راند اول شکست داد و تو ۴ راند برای این کار احتیاج داشتی. فکر می‌کنم برنده من و لوکه میبایستی فایت قهرمانی رو دریافت کنه. من حتی نمیخوام که اسم طرف رو هم بیارم چون میدونین من کیو میگم. اون فقط بیرون گود نشسته و به خونواده‌های فایترا توهین میکنه، به مذهب آدمها توهین میکنه. بیرون نشسته و مثل یه آشغال دیده میشه. اون حتی پی پر ویوی خیلی‌ پایینی‌ هم داره. کولبی بره گورشو گم کنه.