درن تیل پس از شکست دیروز عکس دو فایتر را که با وجود شکست های زیاد هرگز تسلیم نشدند و به رویای قهرمانی خود رسیدند، منتشر کرد (چارلز اولیویرا و مایکل بیسپینگ).

اولیویرا نیز در توییتر از فایتر انگلیسی حمایت کرد:

”سرت رو بالا بگیر و هرگز تسلیم نشو! خدا از همه چیز با خبره. به خونه برگرد (انگلیس)، دوباره برو باشگاه و فکر و ذکرت روی تمرین باشه. ببین درن، اگر مایل باشی میتونی بیای اینجا و با ما تمرین کنی.“