به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری، رئیس و علی صدیقی سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی امروز ۱۵ دی ماه در پویش اهدای خون به نیابت از سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند.

دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان نیز در این پویش شرکت کرد.