به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ استاژ داوری جوجیتسو برزیلی( BJJ)  در بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ، هشتم مرداد ماه به میزبانی تهران برگزار شد.

در این دوره بازآموزی که از ساعت ۹ آغاز شد و تا ۱۳ ادامه داشت. در بخش آقایان، حسین نظافت، علی رضا سکوتی و سیدرضا موسوی و در بخش بانوان نیز خانم سلیمانی مسئولیت آموزش را بر عهده داشتند.

بیش از ۱۰۰ شرکت کننده از استانهای کشور مختلف کشور در استاژ داوری جوجیتسو برزیلی شرکت داشتند.