استیپه میوچیچ قهرمان سابق سنگین وزن یو اف سی در گفتگویی با کانال ای اس پی ان گفت که در مراسم وزن کشی تایرون وودلی و جیک پال شرکت کرده و مانند دانا وایت، برای جلوگیری از درگیری های احتمالی بین فایترها قرار خواهد گرفت. دیدار وودلی و پال بامداد دوشنبه برگزار می شود.