صحبتهای اخیر قهرمان بازنشسته‌ی داغستانی در مورد شرایط کنونی افغانستان واکنش هواداران افغان را به همراه داشت. حبیب امروز در مصاحبه‌ای با ار تی اسپورت دوباره با این سوال مواجه شد. 

خبرنگار: در پرس کنفرانس قبلیت یه سوال در مورد افغانستان شد و واکنش تو خیلی‌ رک بود. چرا همچین واکنشی داشتی؟ بعد از اون دیگه به این مساله فکر کردی؟

حبیب: واکنش من اونشکلی بود چون نمیخواستم در مورد مسائل سیاسی صحبت کنم. هواداران افغانم واکنش نسبتا شدیدی نسبت به اون صحبت نشون دادن. من دوباره اون صحبتها رو گوش کردم و وقتی‌ گفتم که هزاران کیلومتر با ما فاصله داره چون نه ربطی‌ به من داشت و نه ربطی‌ به اون کسی‌ که این سوال رو ازم پرسید. من رابطه‌ی خیلی‌ نزدیکی‌ با افغانها دارم. از سال ۲۰۱۲ من در سن خوزه تمرین کردم. فریمانت فاصله‌ی زیادی با سن خوزه نداره و اونجا ۱۵۰ هزار خونواده‌ی افغان زندگی‌ میکنند. خارج از افغانستان اونجا بزرگترین اجتماع افغانهاست. دوستهای زیادی دارم، آدمهای نزدیکی‌ که از افغانستانند. آدمهایی که برای شرکت گوگل کار میکنند، یا اپل یا فایترهایی که توی یو اف سی‌ هستند، مالک‌های رستوران و چندین امام. فکر می‌کنم که دیگران من رو اشتباه برداشت کردند. منظورم این بود که نمیخوام در مورد اون شرایط سیاسی صحبتی‌ کنم. امیدوارم که من رو ببخشند اگه دلخورشون کردم. من از اینکه ازشون معذرت خواهی‌ می‌کنم خجالت نمیکشم چون هر کسی‌ میتونه یه اشتباهی کنه. اون صحبتها در ذهنم من طور دیگه‌ای بود. من فقط نمیخواستم که در مورد مسائل سیاسی حرف بزنم. وقتی‌ تاریخ ۱۲۰ سال اخیرشون رو مطالعه کنین می‌بینید که افغانها در زندگیشون خیلی‌ رنج و سختی کشیدند، من دردشون رو حس می‌کنم و نگرانم. براشون آرزوی بهترینها رو دارم.