در مصاحبه‌ای با‌ ام ام‌ ای جانکی جیک پال در مورد ستاره‌ی ایرلندی گفت: 

ببینید، اون کسی‌ بود که مدتهای زیادی اون آدم پخ بود و وسط توجهات قرار گرفته بود و الان دوران حرفه ایش به سر اومده. اون در حال سقوطه. توی پنج سال آخر رکوردش ۱ برد و ۳ باخته و به نظر میرسه که آدمها دیگه اهمیتی بش نمیدن. اون کستاخ و بی‌ ادبه و از حدش هم خارج میشه. این صحبتها و کل کل‌ها حدی دارن که آدم با خودش میگه مشکلی‌ نیست این صحبتهای پیش از مسابقند، هر چیزی گفتم گفتم، بیخیال شو دیگه. تا دلت بخواد میتونی حرف مزخرف بزنی‌ اما یه جایی‌ میرسه که تو دیگه مثل احمقها دیده میشی‌. این طور نیست که بگیم بی‌ ادبه، اون با اون حرفهایی‌ که میزنه مثل احمقها دیده میشه. تهدید به قتل دیگران رو میکنه بعد میره پارتی، مشروب میخوره، به کلابهای لوس آنجلس سر میزنه. نمیدونم، فکر می‌کنم دیگه دورانش تموم شده و شاید خودپسندیش (ایگو) این رو نمیتونه قبول کنه.