جورج سنت پیر در آخرین مصاحبه‌ی خود با اریل هلوانی در مورد احتمال برگزاری مسابقه‌ای دوباره بین کانر – داستین گفت: 

اگه کانر برگرده، اگه من مدیر برنامه هاش بودم، نمیخواستم که فایترم وقتی‌ برمیگرده دوباره و برای بار چهارم در مقابل همون طرف قرار بگیره. چون الان به نظر میرسه که داستین دست کانر رو خونده. شاید بهتر باشه که یه فایت دیگه‌ای رو بگیره. فکر می‌کنم که بهتره برگرده و شاید با نیت دیاز یا یکی‌ دیگه که استایل متفاوتی تا داستین پویریر داره مسابقه بده. چون استایلها مسابقات رو تعیین میکنند و احساسم اینه که الان داستین دست کانر رو خونده. کانر یه مدت طولانی مسابقه نداد. برای اینکه کانر بتونه دوباره خودش رو پیدا کنه اون میبایستی برگرده و زمان بیشتری رو توی قفس بگذرونه. به نظر میرسه که به دلیل فعال نبودنش اون یه سری از تواناییهاش رو از دست داده.