در مصاحبه با اریل هلوانی، جورج سنت پیر در مورد مخالفت دانا وایت برای مسابقه دادن جی اس پی‌ با دلاهویا صحبت کرد. 

من حتی به فرتیتا زنگ زدم (مالک سابق یو اف سی‌) که دانا وایت رو متقاعد کنه. لورنزو فرتیتا دوست داشت من مسابقه بدم ولی‌ نه دانا وایت. من میدونم که دانا از اسکار دلاهویا نفرت داره بنابراین بش گفتم ببین من اسکار رو ضایع می‌کنم چون در فرم خیلی‌ خوبی‌ هستم. من در تمام این مدت در فرم خیلی‌ خوبی‌ بودم و قراره که یه کمپ تمرینی کامل رو با فردی روچ و قهرمانهای دیگه‌ای که اونجا به همراه داره داشته باشم. بنابراین به اندازه‌ی کافی‌ آماده هستم. اول بم گفت که دلیل اینکه اون نمیخواد که من با اسکار مسابقه بدم اینه که اون فکر میکنه اسکار در یه مسابقه‌ی بوکس من رو در هم میکوبه. من در جواب گفتم که اون از دوران اوجش خیلی‌ فاصله گرفته و من در تمام این دوران مشغول تمرین بودم. من هنوز در فرم خیلی‌ خوبی‌ هستم، خیلی‌ اون مسابقه رو جدی میگیرم و خوب خودم رو آماده می‌کنم. همچنین بش گفتم که اگه یه فایتر‌ ام ام‌ ای هستش که میتونه اونجا عملکرد خوبی‌ داشته باشه منم. اول مخالفت کرد بعد اومد و گفت دلیل مخالفت من این نیست که دلاهویا شکستت میده، نه، بلکه تریلر (یکی‌ از اپ‌ها – شبکات اجتمایی‌) از اسم تو پول در میاره و تو با ما قرار داد داری. بعد اومد و و این رو گفت، خوب گوش کنید. بعدش اومد و گفت که آیا میخوای با حبیب مسابقه بدی؟ گفتم خیلی‌ عجیبه، چرا نذاشتی همون موقع ما با هم مسابقه بدیم وقتی‌ چند سال پیش ازت پرسیدیم؟ چرا الان باید مسابقه بدیم؟ در جواب گفت چون اون موقع هنوز حبیب بازنشسته نشده بود و دیگه مثل آدم سابق نبود و الانه که این مسابقه قابل درکه. من نمیخواستم ولی‌ چون کنجکاو بودم که ببینم چه اتفاقی میفته بش گفتم به این موضوع فکر می‌کنم. یه مدت کوتاهی بعد از این توی شبکات اجتماعی دیدم که مردم میگن که حبیب نمیخواد که با جی اس پی‌ مسابقه بده و اینکه این من بودم که درخواست این بازی رو داشتم. من هیچوقت درخواست این بازی رو نداشتم و این دانا وایت بود که احتمالا رفت پیش اون و مدیر برنامه هاش و گفت که من می‌خوام باش مسابقه بدم. ما خیلی‌ پیش این درخواست رو داشتیم اما دیگه ما این سوال رو نپرسیدیم. من دوباره برای اون مسابقه التماس نکردم. ما هر دو بازنشسته هستیم و من راضیم.