جودوکاران ایران کار خود را در رقابتهای قهرمانی آسیا از فردا آغاز می‌کنند. 

بریمانلو و امین کامیابی به دیدار رقبای خود می‌روند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم محمد محمدی بریمانلو در میان ۱۶ جودوکار دور نخست باید با «ملایی از مغولستان پیکار خواهد کرد. در این وزن ۱۸ جودوکار شرکت دارند.