به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان جودو کشورمان از ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و تا ۲۶ مردادماه ادامه خواهد داشت. ملی پوشان کشورمان پس از انجام مراحل تست کرونا وارد اردو شدند. 

 امروز۲۴ مردادماه، دعوت شدگان به نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان جودو در سال ۱۴۰۰ آزمون های آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک را پشت سر گذاشتند.