به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ رشته پرطرفدار جوجیتسو برزیلی(BJJ) و کوبودو برای اولین بار در ایران زیرنظر فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی قرار گرفت و از این پس مدال ها و مقام های ورزشکاران این رشته توسط سازمان جهانی آن تایید خواهد شد.

امیر همسایه ، نیز با حکم یوسف بهتری، رئیس فدراسیون تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس کمیته جوجیتسو برزیلی (BJJ) و کوبودو منصوب شد.