مایکل چندلر در توییتر به چلنج تونی فرگوسن واکنش نشان داد. فرگوسن امروز در جواب یکی از توییت های چندلر او را به چالش کشید و گفت:

”یو اف سی و دانا وایت پیامت رو واسم فرستادن و گفتن که در ماه آوریل یا ژوئن آماده مبارزه با من هستی. بنظر می رسه که میخوای کتک خوردنت رو عقب بندازی. هنوز واسه اینکه توی صف از من جلو زدی تنبیهت نکردم بچه. وقت مبارزست. آماده شو قهرمان“.

چندلر پاسخ داد:

”وای تونی، توی این ورزش فقط به افراد انگشت شماری واقعا احترام میذارم. شما یکی از اونا هستی. فقط بخاطر اون زحمت زیادی که کشیدی، نه بخاطر اسم و جایگاهت در دسته سبک وزن. از زنگ شروع تا زنگ پایان کتکت می زنم. فقط دعا کن که داور مهربونی فایت رو قضاوت کنه. ببینمیم این فایت درست میشه یا خیر“.