به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، در این جلسه امین مزارعی‌ رئیس کمیته ضمن ارائه عملکرد سال ۹۹ به تشریح پیش نویس تقویم سال ۱۴۰۰ پرداخت.

مزارعی در ادامه به برنامه های کمیته جهت برگزاری مسابقات استعدادهای برتر کشور، ایجاد و ساماندهی پایگاه های استعدادیابی در استان ها، همکاری با فدراسیون ورزش دانش آموزی جهت انجام فرایند استعدادیابی در مدارس، برگزاری کلاس های تربیت کارشناس استعدادیاب با همکاری کمیته های آموزش و مربیان، و تهیه بانک اطلاعاتی ورزشکاران و مربیان مستعد کاراته کشور اشاره کرد. 

همچنین مقرر شد با هماهنگی فدراسیون، اعضای جدید کمیته معرفی و تقویم عملیاتی سال ۱۴۰۰ به فدراسیون ارائه شود.

وحید مومنی دبیر فدراسیون نیز به برنامه های امسال و تدوین برنامه راهبردی فدراسیون اشاره کرد و از جایگاه ویژه استعدادیابی در پیشبرد این اهداف خبر داد.

اشرف امینی نایب رئیس بانوان نیز به لزوم توجه به آموزش علم تمرین،  بدنسازی و شاخص های روانی ویژه گروه سنی پایه به مربیان اشاره کرد.