به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، نخستین جلسه هیات رئیسه فدراسیون کاراته در سال ۱۴۰۰ امروز با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و اعضای هیات رئیسه برگزار شد.

در این‌ جلسه گزارشات مالی و عملکرد فدراسیون در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مصوبات امور مالی و برنامه ریزی های فدراسیون جهت موفقیت در مسابقات المپیک و پس از آن، از عناوین جلسه امروز بود.

سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون، محسن خمارلو نایب رئیس آقایان، اشرف امینی نایب رئیس بانوان، محمد بنایی بازرس، حمیدرضا خلوت خزانه دار، کیکاوس سعیدی و سید محمود حسینی اعضای هیات رئیسه از حاضرین در این جلسه بودند.