به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ و مسابقات با حضور وحید مومنی دبیر فدراسیون به صورت وبینار برگزار شد.

در این جلسه در خصوص شرایط برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، زمانبندی مسابقات، نحوه اخذ تست پی سی آر و اسکان شرکت کنندگان بحث و گفت و گو شد.

این جلسه با حضور وحید مومنی دبیر فدراسیون، سعید خرمی سرپرست سازمان لیگ، محمد علی زمانی، ابوالفضل حسن بیگی، احمد مبارکی، کورش گنجی، سید محمد صالحی، لاله خالق، نسترن مردانی، زینب السادات الحسینی، علی رحیمی و پروفسور شاه حسینی کارشناس میکروبیولوژی به صورت وبینار برگزار شد.