به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، دوره همسان سازی آموزش و داوری ویژه مدرسین داوری کیک بوکسینگ، با حضور رضا منوچهری و آرین مدنی، رئیس و دبیر کمیته داوران فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، بهرام جودری، رئیس کمیته داوران انجمن کیک بوکسینگ و مدرسان و پیشکسوتان داوری آقایان و بانوان از استانهای سراسر کشور امروز ۳۰ شهریور ماه در دفتر فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی برگزار شد.