به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، علی آقاجری، رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان خوزستان با مدیر کل ورزش و جوانان این استان ۲۹ شهریور ماه دیدار کرد .

در این دیدار ، طرفین در راستای برگزاری مجمع سالیانه هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان خوزستان در هفته اول مهر ماه صحبت کردند و مقرر شد از قهرمانان این هیئت در روز برگزاری مجمع تجلیل شود.