پائولو کاستا به دلیل بالا نبودن دستمزدش از مسابقه دادن در مقابل جرد کنونیر انصراف داد. پس از آن دانا وایت در صحبتی‌ سخت به مبارز برزیلی تاخت و عملکرد اخیر کاستا وحشتناک توصیف کرد. جرد کنونیر نیز در صحبتی‌ با سابمیشن رادیو نظر خود را در مورد صحبتهای اخیر کاستا ابراز کرد. 

در واقع نمیدونم که کاستا برای هر مسابقه چقدر پول میگیره اما این یه بحثیه که همیشه بوده. فایترهای‌ ام ام ای، فایترهای یو اف سی‌ و کلا جامعه‌ی‌ام ام‌ ای در قیاس با سازمان‌های دیگه اونقدر پول نمیگیرند. بنابراین آره متوجه صحبتش میشم. نمیتونم بخاطر موضعش ازش بدم بیاد یا ملامتش کنم. اینکه بیای و بگی‌ که “من تا وقتی‌ بم پول بیشتری ندین مسابقه نمیدم” موضع جسورانه و با شهامتیه. اما، آره، یکی‌ باید برای ما فایترها بجنگه که پول بیشتری بگیریم.