جرد کنونیر ملقب به “کیلا گوریلا” موفق شد در بازیهای یو اف سی وگاس ۳۴ از سد کلوین گستلوم عبور کند تا پس از شکست اخیر خود در مقابل رابرت ویتیکر دوباره در مسیر برد قرار گیرد. کنونیر پس از مسابقه در صحبتهای خود در مورد مسابقه‌ی بعدی خود گفت: 

یا برای تایتله یا در مقابل مدعی قهرمانی. قرار بود که با کاستا باشه اما این اتفاق نیفتاد. من واقعا میخوام فایت کنم. فکر نمیکنم آدسانیا یا رابرت ویتیکر تا سال دیگه مسابقه بدن. چند ماهه تا اون موقع؟ چهار، پنج یا شیش ماه دیگه؟ و بعد از اون سه یا چهار ماه (در سال ۲۰۲۲)، من نمیتونم تا اون موقع صبر کنم. بنابر این کی میدونه، شاید مجبور بشم یه مسابقه رو قبول کنم.