پس از پنجمین برد پیاپی درک برانسون او در مبارزه‌ی بعدی از تایتل شات صحبت کرد. در صحبتی‌ با مورنینگ ریپورت جرد کنونیر گفت: 

من میفهممش، اون خیلی‌ وقته که مسابقه میده اما تایتل شات نگرفته. اون نزدیک بود که تایتل شات بگیره اما به ادسانیا خورد اما الان برگشته. خداییش فکر نمیکنم که اون در شرایطیه که بخواد برای تایتل صبر کنه. اون توی رنکینگ شماره ۵ پنج بود و شماره ۷ رو شکست داده. فکر نمیکنم این تو رو به مدعی شماره اول تبدیل کنه. پس اگه میخواد که به مدعی شماره‌ی اول تبدیل بشه اول باید با من مسابقه بده. بعد از اونه که میتونه بیرون بشینه و منتظر تایتل شات باشه.