در برنامه‌ی “وی این شو” که با حضور مایکل چندلر و دنیل کورمیر برگزار شد جاستین گیچی که مهمان تصویری این برنامه بود در خصوص مبارزه در مقابل چندلر گفت: 

ما یک شب در سال به همدیگه صدمه میزنیم و با هم خوب نیستیم. خیلی‌ وقت پیش بود که با کسی‌ که باش حال نمیکنم مسابقه دادم. به دلایلی تو یه کم فرق میکنی‌. فکر می‌کنم جیمز ویک آخرین فایتری بود که باش حال نمیکردم و باش مسابقه دادم. باحال میشه که به صورتت مشت بزنم. چون با کسی‌ قراره مسابقه بدم که خوشم نمیاد ازش هیجان زدم. هیچ دلیلی‌ برای این کار ندارم اما یه چیزی با صورتش هست که آدم دلش میخواد بش مشت بزنه. 

چندلر در جواب گفت: من هم همینطور.

گیچی در ادامه و در مورد مکان مبارزه گفت:

فکر نمیکنم این بازی در نیویورک برگزار بشه. شاید تکزاس یا یه جایی‌ که خیلی‌ بهتر از نیویورکه. نیویورک خیلی‌ ضد حاله.