تیتو اورتیز پس از شکست سنگین امروز خود در برابر اندرسون سیلوا دست به توییتر برد و نوشت:

”بازی برد و باخت داره ولی من همچنان به مبارزه کردن ادامه میدم (هرگز تسلیم نمیشم).“

قهرمان سابق لایت هوی ویت یو اف سی پس از آن پیامی به لوگان پال فرستاد و گفت:

”لوگان، هر دومون فایت های آخرمون رو باختیم. بیا دوباره طرفدارامون رو سرگرم کنیم. هر چه سریع تر!!!“.