به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری و همایون خرم، رئیس و نایب رئیس فدراسیون، امروز ۲۸ اردیبهشت ماه، میزبان سیدعلی رشیدی، دبیر سابق فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و فدراسیون کاراته و همچنین محمدباقر اسدی، مدرس رسمی فدراسیون و عضو آکادمی آموزشی بودند.

در پایان این نشست، رشیدی و اسدی کتاب ارزشمند علم دویدن ، (افزایش بازدهی دویدن) را که ترجمه کرده بودند به رئیس و نایب رئیس فدراسیون اهدا کردند.