به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، گروه کیک بوکسینگ IMAO فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی با مشارکت مرکز نیکو کاری شهید ذوالقدر و مرکز نیکو کاری امید و مهربانی امام رضا به مناسبت شب های قدر، تعداد ۵۰۰ بسته هدیه کمک معیشتی آماده و در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید معتمدی توزیع کردند.