به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ باتوجه به اینکه ارزیابی رشته های تحت پوشش فدراسیون و هیئت های استانی با معیار تعداد دریافت کارت های عضویت سنجیده می شود، جدیدترین آمار تعداد افراد ثبت نامی برای دریافت کارت عضویت به تفکیک استانها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شد که طبق آن استان تهران با دریافت ۲۹۲۸ کارت عضویت در رتبه نخست قرار دارد.

خراسان رضوی با ۱۱۷۷ و گیلان با دریافت ۹۳۴ کارت عضویت به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

لازم به ذکر است، متقاضیان برای دریافت کارت عضویت، هم اکنون می‌توانند در سایت فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، ثبت نام کنند. داشتن این کارت برای تمام رزمی کاران، مربیان و داوران و… الزامی است.