نمی‌گذاریم سودجویان از قانونی شدن فعالیت MMA در ایران سوءاستفاده کنند
بازرس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی گفت: قانونی شدن فعالیت هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در ایران به این معنی نیست که راه برای افراد سودجو باز شده باشد و همه مدعی برگزاری مسابقات آن شوند.

۱۶:۰۰ – ۱۴۰۰-۱-۱۸