به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته و به نقل از کمیته ملی المپیک؛در متن پیام فوق آمده است:

دردوران قهرمانی جوانان این مرز وبوم، وقایعی رخ می دهد که نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و نمونه اخیر آن منش پهلوانی ذبیح الله پورشیب قهرمان گرانسنگ کشور است. ایشان تصویر اخلاقی بسیارزیبائی را به نمایش گذاشتند تا برای نسل های پس ازخود درس آموز والگو ساز باشد.

کاپیتان گرانقدر تیم ملی کاراته پس ازسالها تلاش خستگی ناپذیر وکسب افتخارات ستودنی درعرصه آسیائی وجهانی باانگیزه اعتلای نام ایران عزیر درکسب سهمیه المپیک تمام توان وغیرت خود رابه نمایش گذاشت ولی صد افسوس که قوانین فدراسیون جهانی،حضور همزمان دوقهرمان نام آور جهان یعنی ذبیح اله پورشیب وسجاد گنج زاده را نمی دهد البته این دوعزیز به مانند دورقیب ودورفیق درتلخیها وشیرینی هاسالیان طولانی در کنارهم زیسند و در این بین ملت بزرگ ایران وخانواده فرهیخته کاراته همواره قدردان فرزندان قهرمان وپهلوان خود خواهند بود.