سایت‌ ام ام‌ ای فایتینگ طبق منابع خود از توافق شفاهی‌ داستین پویریر و چارلز اولیویرا برای مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۹ خبر داد. چارلز اولیویرا که پس از شکست دادن مایکل چندلر به قهرمان جدید دسته‌ی سبک وزن تبدیل شد برای اولین دفاع از کمربند قهرمانی خود سرانجام با داستین پویریر روبرو میشود. در دیگر مسابقات این رویداد آماندا نونز به مصاف جولیانا پنیا میرود.