تعلیق فدراسیون ووشو کونگ‌فو اروپا از سوی فدراسیون جهانی


۱۴۰۰/۰۱/۲۹  |  
۱۱:۴۸:۴۸

فعالیت‌های فدراسیون ووشو کونگ‌فو اروپا با تصمیم فدراسیون جهانی ووشو به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، هیئت رییسه فدراسیون جهانی ووشو با توجه به توصیه کمیته اخلاق این فدراسیون و بررسی‌های صورت گرفته پیرامون وضعیت فدراسیون ووشو کونگ‌فو قاره اروپا (EWUF) و مطابق با ماده J۳ کد اخلاق و ماده ۳۶ اساسنامه فدراسیون جهانی، تصمیماتی را اتخاذ کرده تا به صورت فوری بر روی این فدراسیون اعمال می‌شود.

براساس تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون جهانی، فدراسیون اروپا طبق ماده ۱-۴ اساسنامه به صورت موقت به حالت تعلیق درمی‌آید.

این تعلیق شامل فدراسیون های عضو اروپا که عضو IWUF هستند و همچنین ورزشکاران مربوطه نمی‌شود.

تحقیقات تکمیلی از سوی کمیته اخلاق IWUF بر روی موضوع فدراسیون اروپا انجام گرفته و در حال بررسی بیشتر است. تصمیم نهایی از هیئت رئیسه فدراسیون جهانی به محض تکمیل بررسی های کمیته اخلاق صورت خواهد گرفت و تصمیم نهایى صادر خواهد شد.

انتهای پیام/