جیک پال دقایقی پیش در دومین مبارزه اش در مقابل تایرون وودلی، قهرمان سابق ولترویت یو اف سی را در راند ششم ناک اوت و بیهوش کرد.