چارلز اولیویرا قهرمان سبک وزن یو اف سی بتازگی در گفتگویی با پادکست ”اسطوره های ام ام ای برزیلی“ در مورد چشم های ضعیفش صحبت کرد و گفت:

”سه حریف جلوم می بینم و اگر وسط رو هدف بگیرم همه چیز خوب پیش میره (شوخی)…. دارم راستش رو بهتون میگم، من به خدا ایمان زیادی دارم و این شوخی نیست: اگر عینکم رو بردارم فقط پنجاه درصد میبینم. اما این هرگز مانع مبارزه کردن من نشده… البته توی قفس میتونم حریفم رو ببینم. خدا اینقدر به من برکت داده که بتونم عادی ببینم (هنگام مبارزه). اما در خیابون اگر عینکم رو بردارم، نابینا هستم“.